Koje mjere možemo poduzeti ?

Najbolje je ako se prekomjeran gubitak kose prepozna u ranoj fazi, tada se brzo možemo suočiti s problemom i poduzeti ispravne mjere. Važno je korijen kose opskrbiti dodatnim prehrambenim tvarima koje su potrebne za rast i regeneraciju.
Rast kose može se stimulirati i pojačati proizvodima protiv gubitka kose koji:

Primjena proizvoda protiv gubitka kose ovisi o težini problema. Pri izraženijem gubitku kose preporučuje se primjena kombinacije različitih proizvoda kao što su šampon i kapsule za biološku prehranu kose.