Pravila nagradne igre „Fitoval ponovno nagrađuje“

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) Krka-farma d.o.o., Radnička cesta 48/II, 10002 Zagreb, OIB 71027021027, donosi sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Fitoval ponovno nagrađuje“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Osvojite svoju Fitoval formulu“ je Krka-farma d.o.o., Radnička cesta 48/II, 10002 Zagreb, OIB 71027021027.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača i njegovih proizvodima.

Članak 2.

Nagradna igra se priređuje na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Nagradna igra započinje 20. studenog 2013. i traje do 29. prosinca 2013. godine i sastoji se od šest (6) kola:

  1. kolo od 20.11. do 24.11.2013.
  2. kolo od 25.11. do 01.12.2013.
  3. kolo od 02.12. do 08.12.2013.
  4. kolo od 09.12. do 15.12.2013.
  5. kolo od 16.12. do 22.12.2013.
  6. kolo od 23.12. do 29.12.2013.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.fitoval.com.hr prije početka nagradne igre.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje za vrijeme trajanja nagradne igre na Internet stranicami www.fitoval.com.hr ispune obrazac za sudjelovanje u nagradnoj igri.

U obrazac je potrebno upisati: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, email adresu i točno odgovoriti na postavljeno nagradno pitanje.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri samo jednom tijekom svakog kola. Jedan sudionik tijekom nagradne igre može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Krka-farma d.o.o. i članovi njihove uže obitelji.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

Nagrada Vrijednost Količina Ukupna vrijednost
Poklon-paket proizvoda 91,67 kn 30 2.750,10 kn
Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 2.750,10 kn

Članak 7.

Izvlačenje dobitnika održat će se na sljedeći način:

za 1. kolo 25.11.2013. : 5 x poklon-paket
za 2. kolo 02.12.2013. : 5 x poklon-paket
za 3. kolo 09.12.2013. : 5 x poklon-paket
za 4. kolo 16.12.2013. : 5 x poklon-paket
za 5. kolo 23.12.2013. : 5 x poklon-paket
za 6. kolo 30.12.2013. : 5 x poklon-paket

U svakom izvlačenju dobitnika sudjeluju sve ispravne prijave zaprimljene tijekom trajanja tog i svih prijašnjih kola.

Izvlačenje dobitnika održat će se u prostorijama tvrtke Mobitel Media d.o.o. uz nazočnost tročlane komisije te će se o svakom izvlačenju voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Imena svih dobitnika bit će objavljena na Internet stranici www.fitoval.com.hr najkasnije 8 dana nakon svakog izvlačenja.

Članak 8.

Preuzimanje nagrada:

Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od izvlačenja te će im ista biti poslana poštom. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od trideset (30) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može ju preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, uz predočenje identifikacijske isprave.

Članak 9.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 10.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.fitoval.com.hr.

Članak 11.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Prikupljeni osobni podaci bit će korišteni samo u svrhu provedbe nagradne igre. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena.

Članak 12.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 13.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.